W naszym ośrodku istnieje możliwość skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. 

         Dzięki takiemu dofinansowaniu osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z aktywnej rehabilitacji i wypoczynku.

          Pamiętać jednak należy, że skorzystanie z takiego turnusu musi być zgodne z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, a organizacja takiego turnusu musi być prowadzona przez ośrodki mające odpowiednie uprawnienia.

         Nasze Sanatorium posiada wpis do rejestru Wojewody Śląskiego o numerze OR/24/0009/16, który jest ważny do 17.04.2019, dzięki czemu możemy prowadzić turnusy rehabilitacyjne. Wpis ten daje nam uprawnienia do organizowania turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON dla turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco – rekreacyjnych, które są organizowane dla grup osób z następującymi dysfunkcjami lub schorzeniami:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z chorobami układu krążenia,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami układu oddechowego,
 • z cukrzycą.

Cena pobytu na turnusie rehabilitacyjnym obejmuje:

 • 14 noclegów,
 • pełne całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),
 • wizytę lekarską podczas której, lekarz oceni stan zdrowia, zleca zabiegi,
 • 28 zabiegów w turnusie i dodatkowo 5 wejść do Jaskini Solno Jodowej "GALOS" gratis,
 • bogaty program animacji czasu wolnego (spotkania z muzyką regionalną, prelekcje krajoznawcze, wieczorki taneczne, w sezonie letnim ognisko, wycieczki – atrakcje krajoznawcze Beskidu Śląskiego),

© 2014 MALWA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.